Facebook Newsletters
Slovak versionEnglish versionPolish version
Arrival: Calendar   Departure: Calendar   No. of persons:  
Chateau GrandCastle winter closure   20. - 24. 1. 2019
Chateau GrandCastle winter closure 20. - 24. 1. 2019

More »

Lounging at the Chateau
Lounging at the Chateau

More »

St. Valentine`s stay at the Chateau
St. Valentine`s stay at the Chateau

More »

Chateau GIFT VOUCHERS
Chateau GIFT VOUCHERS

More »

Gift voucher for true Gourmets
Gift voucher for true Gourmets

More »

Easter holidays at Chateau GrandCastle
Easter holidays at Chateau GrandCastle

More »

Romantic stay in the Castle and Manor house
Romantic stay in the Castle and Manor house

More »

Corporate events, Christmas parties and Historic medieval feasts
Corporate events, Christmas parties and Historic medieval feasts

More »

Opening hour in Magdalena Zai´s Restaurant
Opening hour in Magdalena Zai´s Restaurant

More »

Pre-Wedding visit
Pre-Wedding visit

More »

Wedding anniversary
Wedding anniversary

More »

Senior escape at Chateau GrandCastle
Senior escape at Chateau GrandCastle
Senior escape

More »

GrandCastle Wine Cellar
GrandCastle Wine Cellar

More »

Castle TOUR
Castle TOUR

More »

Podporili nás - MH SR


2013

Informácie o projekte:

 • Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
 • v zastúpení: Slovenská agentúra pre cestovný ruch
 • Prijímateľ: AVANS s.r.o., Holubyho 1, Bratislava
 • Miesto realizácie: GrandCastle, Hrad a Kaštieľ Liptovský Hrádok
 • Názov projektu: Rekonštrukcia Hradu a kaštieľa Liptovský Hrádok
 • Opis projektu: Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Hrad a Kaštieľ Liptovský Hrádok za účelom zvýšenia komplexnosti služieb cestovného ruchu. Rekonštrukcia a modernizácia národnej kultúrnej pamiatky so zámerom jej využitia na poskytovanie služieb cestovného ruchu.
 • Dodavateľ: RANDA + R s.r.o., Zmluva vo formáte pdf
 • Dátum začatia realizácie projektu: 11/2013
 • Dátum ukončenia realizácie projektu: 10/2015
 • Výška poskytnutého príspevku: 1 483 566,63 EUR

Riadiaci orgán
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky www.economy.gov.sk
Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast www.opkahr.sk

Od augusta 2009 prebieha na Hrade a Kaštieli realizácia projektu aj s podporou Ministerstva hospodárstva SR.

Viac informácií o projekte:
 • názov a stručný opis projektu : Projekt zníženia energetickej náročnosti unikátnych historických budov a zvýšenie konkurencieschopnosti
 • miesto realizácie projektu : Liptovský Hrádok
 • názov a sídlo prijímateľa : AVANS s.r.o. Holubyho 1, 811 03 Bratislava
 • dátum začatia a dátum skončenia realizácie projektu: 08/2009 - 07/2011
 • výška poskytnutého príspevku: 191 035,00 Eur

Riadiaci orgán
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky www.economy.gov.sk
Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast www.opkahr.sk
General conditions according using of this pages Castle and manor house       |      Conferences      |      Weddings      |      Bar & restaurant      |      Accommodation      |      Wellness & Spa      |      Photo gallery      |      Contact