Facebook Newsletters
Slovak versionEnglish versionPolish version
Arrival: Calendar   Departure: Calendar   No. of persons:  
Chateau GIFT VOUCHERS
Chateau GIFT VOUCHERS

More »

Winter fairytale in Chateau GrandCastle
Winter fairytale in Chateau GrandCastle

More »

St. Valentine´s menu  at the Magdalena Zai restaurant
St. Valentine´s menu at the Magdalena Zai restaurant

More »

St. Valentine`s stay 2018 at Chateau GrandCastle
St. Valentine`s stay 2018 at Chateau GrandCastle

More »

Magical winter
Magical winter

More »

Corporate events, Christmas parties and Historic medieval feasts
Corporate events, Christmas parties and Historic medieval feasts

More »

Opening hour in Magdalena Zai´s Restaurant
Opening hour in Magdalena Zai´s Restaurant

More »

Romantic stay in the Castle and Manor house
Romantic stay in the Castle and Manor house

More »

Week vacations at the Chateau GrandCastle
Week vacations at the Chateau GrandCastle

More »

Pre-Wedding visit
Pre-Wedding visit

More »

Wedding anniversary
Wedding anniversary

More »

Senior escape at Chateau GrandCastle
Senior escape at Chateau GrandCastle
Senior escape

More »

GrandCastle Wine Cellar
GrandCastle Wine Cellar

More »

Castle TOUR
Castle TOUR

More »

Castle and Manorhouse - Our Supporters


Kultúrnu pamiatku Liptovský Hrádok, ktorá je zapísaná v centrálnom zozname národných pamiatok pod číslom: NKP 813/1-3, doteraz podporili:

  • MK SR – Ministry of Culture of the Slovak Republic
  • MH SR – Ministry of Economy of the Slovak Republic
  • SPP – Slovak Gas Company
  • PSS – First Construction Savings Bank
  • EÚ – prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie, rozvoj cestovného ruchu a konkurencieschopnosť

Also supported by:

  • Civic Association of Good Will

Vzhľadom na množstvo nezrekonštruovaných častí hradu naďalej pokračujeme v prácach, ako aj v hľadaní zdrojov na obnovu hradu.

Dovoľujeme si aj touto cestou osloviť všetkých priaznivcov, ktorí majú záujem na zachovaní kultúrneho dedičstva na Slovensku pre ďalšie generácie, pre naše deti, ako aj ich potomkov, aby prispeli na obnovu a sprístupnenie tejto unikátnej pamiatky.

General conditions according using of this pages Castle and manor house       |      Conferences      |      Weddings      |      Bar & restaurant      |      Accommodation      |      Wellness & Spa      |      Photo gallery      |      Contact