Facebook Newsletters
Slovak versionEnglish versionPolish version
Arrival: Calendar   Departure: Calendar   No. of persons:  
Summer holidays at Chateau GrandCastle
Summer holidays at Chateau GrandCastle

More »

Lounging at the Chateau
Lounging at the Chateau

More »

Chateau GIFT VOUCHERS
Chateau GIFT VOUCHERS

More »

Corporate events, Christmas parties and Historic medieval feasts
Corporate events, Christmas parties and Historic medieval feasts

More »

Opening hour in Magdalena Zai´s Restaurant
Opening hour in Magdalena Zai´s Restaurant

More »

Romantic stay in the Castle and Manor house
Romantic stay in the Castle and Manor house

More »

Pre-Wedding visit
Pre-Wedding visit

More »

Wedding anniversary
Wedding anniversary

More »

Senior escape at Chateau GrandCastle
Senior escape at Chateau GrandCastle
Senior escape

More »

GrandCastle Wine Cellar
GrandCastle Wine Cellar

More »

Castle TOUR
Castle TOUR

More »

Castle and Manorhouse - History


erb Dončov Crest of the Donč family
Na začiatku 14. storočia dal pri sútoku Belej a Váhu, pod výbežkami Nízkych Tatier, zvolenský župan Donč postaviť gotický kamenný hrad na nevysokej vápencovej skale. Hrad obkolesili vodnou priekopou, ktorá sa zachovala v podobe jazierka dodnes. Rok 1341 je tak prvou písomnou zmienkou o hrade s menom Wywar, v neskorších dokumentoch sa spomína ako Novum Castrum – Nový Hrad, či Hradek. Jednou z jeho strategických úloh bola kontrola dôležitej obchodnej cesty nazývanej Via Magna. Táto historická cesta cisárov, kráľov a sedmohradských kniežat viedla zo strednej do juhovýchodnej Európy.

Pôdorys hradu Pôdorys hradu
V roku 1399 dal kráľ Žigmund hrad do správy M. Gorjanskému. V roku 1433 ho dobili Husiti, neskôr ho obsadili Jiskrovci. Hrad počas celej svojej histórie často menil majiteľov.


Magna Via Magna Via
Podstatnú časť Magny Vii tvorila cisársko-kráľovská poštová cesta, ktorú v 16. storočí vybudovali na rozkaz Ferdinanda I., pretože južné územia monarchie obsadili turecké vojská. Po dobudovaní v roku 1558 mala Magna Via 1000 km a bola jednou z najdlhších poštových a dopravných spojení. Viac ako 500 km tejto cesty viedlo územím Slovenska a vinula sa aj pri Liptovskom Hrádku. Jej trasa prechádzala 5 štátmi: z Rakúska cez Slovensko, Ukrajinu, Maďarsko až do Rumunska.

Ján a Valentín Balašovci Ján and Valentín Balassa
Významnou postavou na hrade bol Bálint Balassi alebo Valentín Balaši. Balaši pochádzal z poprednej šľachtickej uhorskej rodiny Balašovcov. Jeho predkovia vlastnili v 13. storočí na území dnešného Slovenska viaceré obce a panstvá, z tohto rodu pochádzal aj samotný staviteľ hradu magister Donč. V rokoch 1554 -1600 vlastnili aj hrad v Liptovskom Hrádku.

Valentín sa narodil a svoje detstvo prežil na Zvolenskom zámku. Mladé roky strávil na hrade v Liptovskom Hrádku, kde si osvojil slovenskú hovorovú reč a tamojšie zvyky. Bolo mu poskytnuté kvalitné vzdelanie - ovládal až osem jazykov. Vyštudoval na univerzite v Nemecku, potom veľa cestoval a viedol búrlivý život. Bojoval v Sedmohradsku i Poľsku a stal sa známym protitureckým bojovníkom. Po otcovej smrti sa vrátil do Uhorska a koncom 70. rokov 16. storočia žil opäť na hrade Liptovský Hrádok, ktorý si veľmi obľúbil. S vlastnou rodinou viedol viaceré právne spory kvôli rodovým majetkom. Spolu s bratom Františkom sa postarali o obnovu hradu a dali ho obohnať novým múrom. Podľa zachovaných dokumentov vynaložili v roku 1579 na renováciu viac ako 3000 zlatých. Neskôr sa Valentín opäť vrátil do boja, bol ťažko ranený a na následky zranenia zomrel ako 40-ročný v roku 1594 v Ostrihome. Pochovaný je v rodinnej hrobke v Hybiach.

Valentín Balaši Valentin Balassa
Valentín Balaši bol zároveň prvý významný predstaviteľ renesančnej poézie v Uhorsku, písal po maďarsky, turecky a po slovensky. Je zakladateľom modernej maďarskej lyrickej poézie a prvým autorom maďarskej erotickej poézie. Okrem poézie napísal aj jednu komédiu v maďarčine. Balaša je autorom časovo najstaršej svetskej ľúbostnej básne v slovenčine uverejnenej v kódexe J. J. Fanchaliho, ktorý má neskororenesančný charakter.

Z obdobia panovania Balašovcov na hrádockom panstve je aj najstaršia konkrétna správa o pôsobení Rómov na Liptove. V roku 1563 povolili Balašovci usadiť sa skupine Rómov (ktorí zrejme prišli zo Spiša) pri hrade a vyrábať pre potreby hradu a okolité dediny železné náradie (motyky, sekery, vidly a klince) a halapartne pre nočných strážnikov.

Otec Magalény Zai, uhorský hradný pán Father of Magdalena Zai
V roku 1600 dostal hrad a panstvo Mikuláš Sándorfi. Zosobášil sa s mladou hradnou pani Magdalénou Zai, vdovou po predchádzajúcom majiteľovi z rodu Balašovcov – Žigmundovi, za ktorého sa vydala krátko pred jeho smrťou . Na podnet Sándorfiho a jeho manželky bol v rokoch 1601 až 1603 postavený okolo hradu renesančný kaštieľ a ďalšie budovy zabezpečujúce chod panstva.

Erb rodiny Zai Crest of the Zai family
Na stavbu kaštieľa bol použitý materiál zo zbúraných hradieb. Na poschodí kaštieľa zriadili reprezentačné miestnosti pre majiteľov a ich hostí a na prízemí boli sklady a ubytovacie priestory pre služobníctvo. Mikuláš Sándorfi sa dokončenia prestavby nedožil, zomrel v roku 1603.

Magdalena Zai si po smrti druhého manžela postavenie držiteľky hradu právne zaistila sobášmi s ďalšími uchádzačmi o majetok. Jej štvrtý manžel Imrich Mérey sa s vdovou radšej oženil, než by jej vyplatil záloh za hrad. Spolu sa Magalena Zai vydala päťkrát, každého manžela pochovala po nie viac ako 4 rokoch manželstva a všetci vraj umreli prirodzenou smrťou.

V nepokojných časoch začiatku 17. storočia bol Hrádok zrejme bezpečným miestom, keďže tu bola v marci 1622 krátkodobo uschovaná svätoštefanská koruna.

Hrad vydržal všetky vlny protihabsburských povstaní a najvýznamnejšiu strategickú úlohu zohral v období stavovských povstaní v 17. storočí. Veliaci cisársky generál vybudoval proti povstalcom Františka Rákocziho silnú obranu. Neskôr, začiatkom 18. storočia, cisár Leopold I. daroval hrad s panstvom kniežaťu Lichtensteinovi.

V roku 1709 došlo k významnej bitke na Švihrovej medzi povstalcami a cisárskymi vojskami, ktoré odolali náporu, ale hrad povstalci v týchto bojoch ťažko poškodili.

Emanuel Lichtenstein Emanuel Lichtenstein
V roku 1731 hrad aj s panstvom odkúpila od Emanuela Lichtensteina kráľovská komora. Odvtedy hrad aj s panstvom upadali.
Po ničivom požiari hradu a kaštieľa v roku 1803 obnovili už len kaštieľ a hrad je odvtedy v ruinách... No neostalo len pri tejto pohrome. V daždivom lete roku 1813 došlo ku katastrofálnej povodni.Erb Lichtenstein The Lichtenstein Crest
V 2. polovici 19. a začiatkom 20. storočia bol v priestoroch kaštieľa Okresný súd ako aj Uhorský kráľovský lesný úrad. V roku 1932 boli rizikové časti starého hradu zakonzervované. Od roku 1960 až do nežnej revolúcie tu sídlilo Národopisné múzeum Liptova.

Zrúcanina hradu Hrádok spolu s priľahlým kaštieľom oddávna tvoria dominantu Liptovského Hrádku ako aj malebnej časti horného Liptova. Ruiny hradu a pomaly sa rozpadávajúceho kaštieľa už od 30. rokov 20. storočia znepokojovali mysle ľudí, ktorým nebol osud pamiatok na Liptove ľahostajný. Tento komplex pamiatok sa však nepodarilo zrekonštruovať ani v období prvej republiky, ani v období socializmu. Chátranie stavieb pokračovalo aj v 90. rokoch a domácich i turistov trápil pohľad na rozpadávajúce sa stavby.

Priestory boli od roku 1989 opustené, nevykurované, vystavené nežiadúcim návštevníkom a všetko, čo sa dalo zobrať, bolo odcudzené. Ostali iba holé múry bez okien a dverí.

Castle and Manor house before reconstruction in 2002
In year 2002

After reconstruction
In year 2005

Photo before reconstruction
Photo before reconstruction
Photo before reconstruction
Photo before reconstruction
Photo before reconstruction
Photo before reconstruction
Photo before reconstruction

V roku 2001, keď Ing. Dagmar Machová navštívila zrúcaninu hradu a ruiny kaštieľa, sa jej v mysli zrodila vízia obnovy a oživenia tohto panstva, ktoré dala postaviť Magdalena Zai. Tá tu žila najdlhšie zo všetkých majiteľov - 23 rokov.

Koncom roka spoločnosť p. Machovej - Avans s.r.o. kúpila od Liptovského Múzea areál hradu a kaštieľa, a tým rozšírila aktivity spoločnosti. V čase kúpy ešte neexistovali možnosti získania fondov. Na stavbu sa v roku 2004 čerpal príspevok, ale ten bol voči vynaloženým prostriedkom na kúpu nehnuteľnosti a následne na jej záchranu, veľmi nízky. Čiastočné príspevky poskytol SPP a Ministerstvo kultúry z fondu OSSD.


Phases of reconstruction:

Year 2002
Architektonické riešenie pomohla navrhnúť Ing. arch. Katarína Smrečanská, rod. Alexy. Nasledovalo získanie stavebného povolenia a dôkladná sanácia proti vlhkosti, odstránenie porušenej statiky, zavedenie elektriny, zabezpečenie napojenia na verejnú kanalizáciu za nadjazdom na most a vykurovanie Južného krídla.
Vykonala sa dôsledná konzervácia múrov ruiny hradu z hľadiska bezpečnosti, aby odpadávajúce skaly neohrozovali stavebné práce.

Year 2003 - 2004
Prestavba, sanácia strechy, výsadba parku, dlaždenie nádvoria, obnova studní, nákup starožitností a zariadenia. Otvorenie prevádzky „Hotel a reštaurácia Grandcastle“.

Year 2005 - 2010
Výstavba Wellness s bazénom a sály Stone Gallery, obnova izieb, rekonštrukcia Sandorfyho apartmánu.


Rok 2011

Rok 2011 je 10. výročím rekonštrukcie a obnovy hradu a kaštieľa. Tento rok je zároveň 410. výročie odkedy dala Magdalena Zai postaviť renesančný kaštieľ a v tomto roku tiež uplynie 670 rokov od 1. písomnej zmienky o existencii gotického hradu.

General conditions according using of this pages Castle and manor house       |      Conferences      |      Weddings      |      Bar & restaurant      |      Accommodation      |      Wellness & Spa      |      Photo gallery      |      Contact